Сучасне суспільство характеризується швидкими змінами в усіх сферах життя, що особливо впливає на розвиток освітянського простору. Освітня сфера, яка є основоположницею формування світогляду, духовного становлення особистості, зазнає значних трансформаційних процесів. Простір, де стикаються нові цінності й технології, нові стилі життя, вимагає нових, сучасних освітніх підходів. Гуманізація освіти, її орієнтація на розкриття особистісного потенціалу зумовили виникнення й удосконалення нових освітніх технологій.

            Саме про компетентнісний підхід до освіти, 03 червня 2021 року, говорили на засіданні Школи професійної майстерності викладачів. Тема засідання: Нові методи і підходи в організації освітнього процесу з метою підвищення інтересу здобувачів освіти до поглиблення знань. Методист ліцею Попова С. М. зупинилась на важливості формування ключових компетентностей, тих, яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та працевлаштування і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього життя. Викладач української мови та літератури Борошенко Е. Я. висвітлила питання «Нові методики та підходи в організації навчальної роботи з метою підвищення інтересу здобувачів освіти до поглиблення знань з предметів суспільно-гуманітарного циклу». Зазначила, що ефективність освіти під час пандемії та дистанційного навчання значною мірою залежить від уміння педагога правильно вибрати методи і прийоми навчання в конкретних умовах для кожного заняття. Викладач фізики Добрянський С. І. поділився враженнями від проходження курсів підвищення кваліфікації при ІППОЧО. Зазначив, що відповідно до вимог часу, педагогу сьогодні треба змінити філософію навчання: вимагати від здобувачів освіти творчого і нестандартного підходу до вирішення завдань, готувати їх до критичного мислення, як працювати в командах, як створювати принципово нові ідеї, бути винахідливими.