Професійна підготовка учнів професійно-технічних навчальних закладів здійснюється у декілька етапів. Кількість етапів визначається кількістю рівнів кваліфікації (розрядів, класів, категорій) та термінами навчання. Кожен етап забезпечує отримання відповідного рівня кваліфікації робітничої професії, завершується виробничою практикою та поетапною атестацією, а при повному завершенні навчання – державною кваліфікаційною атестацією. Поетапна атестація відноситься до проміжного контролю.

            29 березня 2019 року про свою готовність до самостійного виконання комплексу робіт з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» звітували учні групи № 2. обраної професії. Учні проходили виробничу практику на сучасних підприємствах міста й області і набули певного досвіду роботи на виробництві. Всім присвоєно другий розряд слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів.